Powered by SoftNEP
Write in Preeti
स्पेशल क्यारेक्टर्स: र्‍य र्‍ ऋ ॠ ङ ञ क्ष ज्ञ ॐ ण ।
Write in Roman Nepali
Write in Unicode